Správne osvetlenie pre domácnosti

Mnohé štúdie ukázali, že osvetlenie môže mať podporný efekt na koncentráciu, pocit psychickej pohody a na kognitívny výkon človeka.

Osvetlenie ovplyvňujúce stav psychickej pohody zavádza tieto poznatky aj do praxe. Kontrolované osvetlenie má vplyv na ľudí pri ich denných aktivitách. Počas dňa sa odporúča použiť silnejšie biele svetlo, ktoré podporí aktivitu človeka a naopak večer je vhodné svetelné nastavenie podporujúce relaxáciu.

Tlmené stupne osvetlenia počas rána môžu zmierniť pocit ospalosti a majú pozitívny efekt na pocit psychickej pohody a kognitívneho výkonu človeka.

Bolo uskutočnených len niekoľko štúdií, ktoré analyzovali dosah tlmeného svetla na človeka počas rannej fázy dňa, všeobecne používaných v domácnostiach, pre potencionálne zlepšenie psychického stavu pohody a na podporu kognitívneho výkonu človeka.

Všetky kognitívne procesy sa naštartujú okamžite po zobudení. Studené biele svetlo s modrým nádychom môže mať priaznivý vplyv počas vstávania na kognitívne procesy, zahŕňajúc pamäť a výkonné funkcie mozgu.

Simulácia vyššie spomenutého spôsobu osvetlenia počas procesu ranného vstávania znižujú pocit ospalosti a navodzujú pozitívnu náladu počas celého dňa.

Vystvavenie sa večernému tlmenému svetlu ovplyvňuje spánkový režim sledovaný časom potreby spánku rovnako ako aj sledovaný množstvom vylučovaného hormónu melatonín.

Nízke až stredné stupne osvetlenia (40-250 luxov) počas večera, znižujú hladinu melatonínu v tele, predlžujú denný biorytmus človeka a odďaľujú potrebu spánku.

Čím vyšší je nádych modrého tónu vo svetle, o to sú tieto efekty výraznejšie.

Ako bolo spomenuté, tlmené svetlo ovplyvňuje biorytmus človeka, hladinu melatonínu, kortizolu a priemernú teplotu tela. Vplyv modrého LED svetla, s vrcholom vlnovej dĺžky 470nm, počas dvoch hodín počas dvoch po sebe nasledujúcich rán urýchli nástup melatonínu o viac ako jednu hodinu.

Podobne modro-zelené (497 nm) a zelené (525 nm) LED osvetlenie navodzuje toto zrýchlenie o takmer 40- 50 minút.

Tieto fázy zrýchlenia boli značne vyššie ako tie bez vplyvu kontrolovaného osvetlenia.

Navyše veľmi nízka intenzita svetla (8 luxov) s krátkymi vlnovými dĺžkami (380 až 480 nm) bola schopná podporiť ľudský biorytmus na podobnú úroveň ako počas vplyvu jasne bieleho svetla (12 000 luxov), ktoré obsahuje 185-krát viac fotónov. Vystavenie človeka vplyvu monochromatického modrého svetla na 20 minút počas rána, urýchli nástup melatonínu až o 30 minút počas nasledujúceho večera, v porovnaní takého pôsobenia v šere.

Odporúčanie

Intenzita osvetlenia na pracovisku môže mať vplyv na úroveň bdelosti zamestnancov, a tým im pomôže byť v práci aktívnejší a tiež im pomôže reagovať rýchlejšie na vzniknuté situácie. Výskum ukázal, že vystavenie človeka vyšším úrovniam osvetlenia môže podporiť schopnosť jednotlivcov zostať v strehu v priebehu dňa aj noci.

Sila osvetlenia aplikovaná na pracovisku môže ovplyvniť aj psychickú výkonnosť zamestnanca. Vystavenie jasnému svetlu počas dňa spôsobuje, že zamestnanec vykonáva kvalitnejšie svoje úlohy, medzi ktoré sa myslí – vizuálna predstavivosť, memorizácia a aritmetika. Podobné výsledky s vplyvom veľmi intenzívneho svetla boli sledované taktiež počas noci – človek sa lepšie popasoval s úlohami vyžadujúcimi vizualizáciu, logické uvažovanie a aritmetiku.

V súčasnosti sa na trhu nachádza množstvo typov LED svietidiel, ktoré majú rôzny dopad na človeka. Pri nesprávnom výbere osvetlenia môže mať takéto svetlo veľmi negatívny vplyv na človeka s konečným dosahom i na jeho zdravie. Preto je najvhodnejšie poradiť sa s odborníkmi na danú oblasť, ktorí Vám vedia presne odporučiť osvetlenie podľa Vašich požiadaviek a očakávaní, ktoré chcete osvetlením v priestore dosiahnuť.

SK EN The Light na facebooku The Light na google plus The Light na LinkedIn
©2015 thelight.sk, Všetky práva vyhradené!